Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

ROK 2019

č. j. 327/2019 - zveřejněno dne 20. 8. 2019

 

ROK 2018

Spis. zn.: OPUL/1/2018 - zveřejněno dne 6. 3. 2018 (opraveno 10. 4. 2018 - zanonymizovány osobní údaje, opraveno 12. 6. 2018 - odstraněna písemná komunikace)

Spis. zn.: OPUL/2/2018 - zveřejněno dne 10. 4. 2018

Spis. zn.: OPUL/6/2018 - zveřejněno dne 10. 4. 2018

Spis. zn.: OPUL/7/2018 - zveřejněno dne 10. 4. 2018

Spis. zn.: OPUL/4/2018 - zveřejněno dne 16. 4. 2018

Spis. zn.: OPUL/9/2018 - zveřejněno dne 20. 4. 2018

Spis. zn.: OPUL/11/2018 - zveřejněno dne 20. 4. 2018

Spis. zn.: OPUL/10/2018 - zveřejněno dne 9. 5. 2018

Spis. zn.: OPUL/14/2018 - zveřejněno dne 9. 5. 2018

 

Výroční zprávy

Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Název Formát Velikost