Medaile hejtmana Pardubického kraje

V sobotu 22. 9. 2018 proběhlo v rámci slavnostního dne u příležitosti vyhlášení soutěže Entente Florale Europe společné setkání zástupců obce Poříčí u Litomyšle, zástupců Pardubického kraje v čele s hejtmanem kraje, členy Senátu Parlamentu ČR, zástupců města Tullamore a velvyslancem České republiky v Irsku panem Ing. Petrem Kynštetrem v reprezentačních prostorách města Tullamore.

Po tomto oficiálním setkání byla obec Poříčí u Litomyšle, naprosto nečekaně, oceněna medailí hejtmana Pardubického kraje. Medaili z rukou JUDr. Martina Netolického převzal pan starosta František Bartoš. Hejtman kraje takto vysoce vyznamenal obec Poříčí u Litomyšle jako úplně první obec v historii.

Kromě finanční podpory jsme se za reprezentaci nejen našeho kraje, ale i celé České republiky rozhodl obci udělit medaili hejtmana kraje. Jedná se o ocenění práce celého kolektivu, a to nejen vedení obce, ale skutečně všech, kteří měli tu odvahu přihlásit se do krajské Vesnice roku a upravit obec pro své občany,“ uvedl hejtman Martin Netolický.