Památník obětem válek, násilí a bezpráví

U příležitosti třetího srazu rodáků obce Poříčí u Litomyšle dne 4. července 2015 byl slavnostně odhalen, vysvěcen a uveden do života památník obětem válek, násilí a bezpráví.

Pomníky či památníky tohoto druhu se pořizovaly hlavně po 1. světové válce jako poděkování a vzpomínka na padlé vojáky v jednotlivých obcích. Na pomnících jsou zpravidla fotografie či jména konkrétních lidí, kteří padli na různých bojištích. Mnohdy se i po ukončení 2. světové války doplňovaly jména padlých i v této válce. V naší obci takový pomník nevznikl. Patrně proto, že naši předci nenašli vhodný pozemek pro jeho umístění.

Už po osamostatnění naší obce v r. 1990 se objevovaly různé úvahy a určitá snaha o vybudování památníku, který by dluh našich předků napravil. Vhodná příležitost se naskytla v r. 2015, kdy jsme si připomínali stole let od vypuknutí první světové války (1914) a sedmdesát let od ukončení druhé světové války (1945).

Památník vznikl a je umístěn v parčíku u č. p. 7 v Poříčí. Jeho podoba je trochu jiná než jsme zvyklí vídat v okolních obcích, tedy bez jmen a fotografií. Hlavní význam vzniku a prvotní myšlenka vybudování památníku je vzpomenout a poděkovat všem našim spoluobčanům, kteří jakkoliv trpěli či zemřeli na bojištích světových válek nebo byli týráni a pronásledováni v době totality.