kříže

Obec Poříčí u Litomyšle je vlastníkem 4 křížů. Všechny kříže byly z dotačních programů a z prostředů obce zrestaurovány.