Úřední deska

Informace o prodeji obecního pozemku

Vyvěšeno: od 7. 1. 2020 do 23. 1. 2020
Název dokumentu Formát Velikost

Veřejná vyhláška - oznámení veřejného projednání návrhu územního plánu obce Desná

Vyvěšeno: od 10. 12. 2019 do 27. 1. 2020
Název dokumentu Formát Velikost

Elektronická dražební vyhláška

Vyvěšeno: od 27. 11. 2019 do 3. 3. 2020
Název dokumentu Formát Velikost

Nemovitosti s nedostatečně určenými vlastníky

Vyvěšeno: od 23. 8. 2019 do 31. 3. 2020
Název dokumentu Formát Velikost

Oznámení o zveřejněných rozpočtových dokumentech obce Poříčí u Litomyšle a dalších svazků obcí (je průběžně aktualizováno)

Vyvěšeno: od 10. 6. 2019 do 31. 3. 2020
Název dokumentu Formát Velikost

Veřejnoprávní smlouva - výkon sociálněprávní ochrany dětí

Vyvěšeno: od 8. 4. 2019 do 31. 3. 2029
Název dokumentu Formát Velikost

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství ČR

Vyvěšeno: od 5. 4. 2019 do 31. 12. 2022
Název dokumentu Formát Velikost

Veřejnoprávní smlouva - výkon přenesené působnosti dle silničního zákona

Vyvěšeno: od 21. 8. 2017 do 31. 12. 2027
Název dokumentu Formát Velikost