Knihovna

Obecní knihovna je umístěna v budově obecního úřadu, půjčuje knihy ze svého kmenového fondu nebo z výměnného fondu (bezmála 3000 titulů).
Výpůjční doba: každou středu v sudý týden od 17.00 hod. do 18.00 hod. V období letních prázdnin je knihovna uzavřena.
Kontaktní osoba: Jana Žďárová, tel. 732 180 637